Promotion

Promotion-02

เซ็ทเมนูอาหารกลางวัน ของ Bulgogi Brothers
Promotion นี้ มีทุกวัน ระหว่าง 10.00 – 14.00 น.

ทุกเซ็ทประกอบด้วย
– โอเรียลทัลสลัด
– ผัดวุ้นเส้นสไตล์เกาหลี
– ข้าวเกาหลี
– แพนเค้กเกาหลี (เฉพาะเซ็ทที่ 4)

เซ็ทที่ 1  / เลือกระหว่างหมูสามชั้นสไลซ์ หรือ สันคอหมูสไลซ์ (75 กรัม) และเลือกประเภทของบะหมี่

เซ็ทที่ 2  / เลือกระหว่างหมูสามชั้นสไลซ์ หรือ สันคอหมูสไลซ์ (75 กรัม) และเลือกประเภทของสตูว์

เซ็ทที่ 3 / เลือกระหว่างริบอายสไลซ์ หรือ กวางยางสไตล์บูลโกกิ (75 กรัม) และเลือกประเภทของสตูว์

เซ็ทที่ 4  / เลือกระหว่างริบอายสไลซ์ หรือ บูลโกกิบราเธอร์สสเปเชียล (150 กรัม) และ เลือกประเภทของบะหมี่ และ เลือกประเภทของสตูว์

Back to Promotion